επιστροφή


Η Μεγάλη Πλατεία
 

Ιστορία των μέσων και νέων χρόνων

Δοσμένη, σε τρία επίπεδα γραφής, που το καθένα αποτελεί και μία ξεχωριστή διάσταση όσον αφορά το μυθιστορηματικό, το βιωματικό ή, το ιστορικό στοιχείο, "H μεγάλη πλατεία" τού Νίκου Μπακόλα συνεχίζει και προωθεί την παράδοση της νεωτερικής γραφής πού ιδιαίτερα καλλιεργήθηκε στη Θεσσαλονίκη, μισόν αιώνα και παραπάνω πια. Είναι η συνέχεια του οικογενειακού 'έπους' που θα συνεχιστεί. 
Πέρα από την ιστορία των τεσσάρων βασικών προσώπων, του ρέμπελου Φώτη, του δημοσιογράφου Χρίστου, της προσφυγοπούλας Αγγέλας και του αμφιλεγόμενου και φιλόδοξου Γιάννη, πέρα ακόμη κι από την ιστορία του ’γγελου και της Αντιγόνης, που αποτελούν, μαζί με άλλους συνομήλικους, τη γενιά που μεγάλωσε μέσα στην κατοχή και στον εμφύλιο, στη «Μεγάλη Πλατεία» συναντώνται, θεληματικά ή τυχαία, ένα πλήθος από πρόσωπα, που συνθέτουν μια μικρή τοιχογραφία συμβάντων και προσώπων της Θεσσαλονίκης.  Και η τοιχογραφία αυτή αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης σύνθεσης που ξεκίνησε από την «Μυθολογία» και τον «Κήπο των Πριγκίπων», γι να ολοκληρωθεί με ένα ακόμη βιβλίο και να ολοκληρώσει, ουσιαστικά, ένα έργο που θα καλύπτει τον κόσμο και τα πάθη της γενέθλιας πόλης του συγγραφέα στην εκατονταετία 1880-1980.
 


Επιλογή για μεγάλη εικόνα

  Πρώτη έκδοση: 1997, Εκδ. Κέδρος

Μεταφράσεις: Crossroads, (Caroline Harbouri) Κέδρος, 1997 (Αγγλικά)

 

A' Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο Μυθιστορήματος 1988

Το Crossroads προτάθηκε για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης "ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ" το 1999 (Κατέλαβε την 6η θέση από 41 βιβλία)
Απόσπασμα
Κριτικές
Μελέτες                                                                        Αγορά βιβλίου
Ο συγγραφέας μιλά για το βιβλίο
 
                                                                                                        2014 Κέδρος        
 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα